Het Plan

Het Junopark wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk gebied om te wonen en werken. Water en groen zullen belangrijke kenmerken zijn.

Volumestudie Junopark

De Binckhorst wordt de komende jaren ontwikkeld tot een groene wijk waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken en recreëren. Dat geldt zeker ook voor Junopark. Een bijzonder gebied omdat het aan twee zijden aan water grenst. Daardoor zal een groot deel van de toekomstige woningen zicht hebben op het water. Of op de stadsnatuur, want er is ook veel ruimte voor  groen.

Wonen en werken
Junopark wordt een moderne stadsbuurt met een zichtbaar verleden. Er is ruimte voor circa 1.100 woningen, een basisschool, kinderopvang en commerciële ruimtes. Gericht op jong en oud, alleen en samenwonend, met en zonder kinderen en mensen met een grote en kleine beurs. Vrijwel alle woningen hebben zicht op het water of op de stadsnatuur. Een verkeersluwe wijk, want parkeren gebeurt voornamelijk uit het zicht, onder de gebouwen. De kade wordt autovrij. 

Water en groen
De openbare kade is deel van het Waterfrontpark langs de Trekvliet. Er komt een groene verbinding vanaf de Binckhorstlaan naar dit Waterfrontpark. Dit loopt via een zogeheten groene meander tussen de gebouwen door. Langs deze meander liggen de groene ruimtes van de aangrenzende gebouwen en de groene speelplaats van de school. Deze ruimtes zijn ook openbaar toegankelijk. De meander komt bij het water uit via een nieuw openbaar parkje waar Junopark zijn naam aan dankt.

Gebiedspaspoort
De grond van Junopark is eigendom van drie ontwikkelaars en de gemeente. Om de verschillende plannen en ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen worden regels vastgelegd in een gebiedspaspoort. Dit zorgt voor een integrale ontwikkeling.

Tuit-gebouw
Voor de invulling van het Tuit-gebouw aan de Jupiterkade zijn we benieuwd naar ideeën vanuit de omgeving. Direct naast dit gebouw komt één van de Binckplekken; dat zijn belangrijke en levendige plekken in de vernieuwde Binckhorst. Plekken die van betekenis zijn voor de identiteit van dit gebied.

Trekvlietzone en Waterfrontpark
De ontwikkeling van Junopark is onderdeel van de Trekvlietzone. De Trekvlietzone kenmerkt zich door water (met openbare kades), veel groen en een verkeersluwe omgeving gericht op langzaam verkeer. De strook langs de Trekvliet is in het omgevingsplan van de Binckhorst benoemd als Waterfrontpark, een groene en recreatieve plek. 

Ruimtelijk kader: wat staat al vast?
Een aantal zaken staat al vast, zoals de ruimtelijke voorwaarden uit het Omgevingsplan Binckhorst. Die gelden ook voor de nieuwbouw van Junopark:

  • In het Junopark is wonen een van de belangrijkste functies;
  • Een gevarieerd woningaanbod met 30% sociale woningbouw en 20% woningen in het middenhuursegment;
  • Een herkenbare hoogteopbouw van de bebouwing langs de Trekvliet (max. 30 meter) richting de Binckhorstlaan (max.  70 meter);
  • Een 26 meter bebouwingsvrije kade langs de Trekvliet;
  • Een 20 meter bebouwingsvrije kade langs de Binckhorsthavens;
  • Minimaal 60% buitenruimte in de zone Waterfrontpark;
  • Doortrekken van de nieuwe straat Callistoweg;
  • Inzetten op behoud en inpassing van het beeldbepalende Tuit-gebouw en bomen aan de kade.

Documenten

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Dit project is een samenwerking van Gemeente Den Haag, BPD, AM en NU Projectontwikkeling.